Sepia Ensemble

27 listopada / piątek
17.00 / Sala Widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

Zespół powstał w 2012 roku w Poznaniu, z inicjatywy Artura Kroschela i Rafała Zapały, pełniących funkcję kierowników artystycznych. W jego skład wchodzą muzycy, których łączy szczególna pasja wykonywania muzyki najnowszej. Zespół organizuje koncerty w poznańskich instytucjach kulturalnych, głównie w Akademii Muzycznej, jak również stara się wypełniać nową muzyką niestandardowe miejsca, poszerzając przy tym akustyczne brzmienia o środki elektroniczne. Sepia Ensemble w swoim repertuarze posiada utwory polskich kompozytorów, cały czas powiększając swój repertuar o partytury szczególnie interesujących twórców ze świata.

W grudniu 2012 roku zespół zrealizował dwa projekty z okazji Roku Cage’a, na które złożyły się dzieła amerykańskiego artysty, a rok później dwukrotnie wystąpił podczas Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musicacoustica-Beijing w Pekinie. Od 2013 roku pełni rolę zespołu-rezydenta Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, a od 2014 roku realizuje szczególny projekt artystyczny Zooming, cykl koncertów poświęconych współczesnej muzyce poszczególnych krajów. Grupa koncertowała także podczas Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu, Estonian Music Days w Tallinnie, Randfestspiele Zepernik w Zepernicku, Hugh Lane Gallery w Dublinie, Foyer Européen w Luksemburgu oraz International Contemporary Music Festival w Teheranie. W 2017 roku zespół został zaproszony przez kompozytora Pana Profesora Reinharda Kargera do udziału w koncercie jubileuszowym z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu. W roku 2018 Sepia Ensemble została oficjalnie artystą-rezydentem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, gdzie zagrała trzy koncerty (kameralny, edukacyjny oraz symfoniczny). Trzon zespołu tworzy jedenastu muzyków-solistów występujących w rozmaitych konfiguracjach, od solowych do dużych składów ensemblowych.

www.sepiaensemble.com

Facebook – www.facebook.com/sepiaens

Twitter – www.twitter.com/sepia_ensemble

Instagram – sepiaens